HOE WORD JE LID VAN ZONNELEVEN ? Neem contact met ons secretariaat per brief, e-mail of telefonisch. Het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden als word-document of pdf-document. Na administratieve afhandeling en aanvaarding door het bestuur wordt u een jaar lid op proef. LIDKAART Bij toetreding krijgt u een INF - FBN lidkaart die toegang geeft tot alle naturistencentra in binnen- en buitenland. Op die lidkaart staat eveneens de cijferslotcode voor vrije toegang tot ons domein. Met dezelfde code opent u ook het ledengedeelte van onze website (via de knop ‘LEDEN LOGIN’). De lidkaart (met jaar na jaar nieuwe code) is jaarlijks te hernieuwen.   JAARBIJDRAGE Hier is inbegrepen: vrije toegang tot ons domein sportongevallenverzekering 3-maandelijks digitaal ledenblad INFOFLASH het lidmaatschap van de kinderen tot 17 jaar

Lidmaatschap

SECRETARIAAT: ZONNELEVEN vzw F. Deprezlaan 12 B-8500 KORTRIJK Tel: 056 21 14 36 e-mail: info@zonneleven.be Bankrekeningnummer: BE 16 9793 6077 9074  ZONNELEVEN vzw
Gezin / man & vrouw (zelfde adres) incl. INF-lidkaarten op naam : € 40,00 Jongeren vanaf 15 tot en met 17 jaar kunnen desgewenst  gratis een INF-jeugdkaart op hun naam krijgen. Vermeld hiertoe de voornaam van de betrokkene op uw overschrijvingsformulier of contacteer ons secretariaat. Jongeren van 18 tot 25 jaar, mits inwonend en geen inkomen,  b.v. studenten : 1 INF-lidkaart op naam : € 5,00 Alleenstaande man of vrouw : 1 INF-lidkaart op naam: € 30,00 Man of  Vrouw, gehuwd of samenwonend,  kunnen in geen geval afzonderlijk lid worden
© zonneleven vzw
De door u ingevulde persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand dat beheerd wordt door Zonneleven. Ze worden uitsluitend gebruikt om administratieve redenen. U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt hiervan altijd verbetering vragen. Bij het openbaar register kunnen aanvullende inlichtingen worden bekomen (Wet van 8/1/92 ter bescherming van de persoonlijke levensfeer).
Home Naturisme Onze vereniging Activiteiten Wellness Ons terrein Lidmaatschap Contact Vakantie Home Naturisme Onze vereniging Activiteiten Wellness Ons terrein Lidmaatschap Contact Vakantie Zonneleven

Naturistenvereniging