HOE WORD JE LID VAN ZONNELEVEN ? Neem contact met ons secretariaat per brief, e-mail of telefonisch. Het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden: INSCHRIJVINGSFORMULIER ZONNELEVEN LIDKAART Bij toetreding krijgt u een INF - FBN lidkaart die toegang geeft tot alle naturistencentra in binnen- en buitenland. Op die lidkaart staat eveneens de cijferslotcode voor vrije toegang tot ons domein. Met dezelfde code opent u ook het ledengedeelte van onze website (via de knop ‘LEDEN LOGIN’). De lidkaart (met jaar na jaar nieuwe code) is jaarlijks te hernieuwen.   JAARBIJDRAGE Hier is inbegrepen: vrije toegang tot ons domein sportongevallenverzekering 3-maandelijks digitaal ledenblad INFOFLASH het lidmaatschap van de kinderen tot 17 jaar

Lidmaatschap

SECRETARIAAT: ZONNELEVEN vzw F. Deprezlaan 12 B-8500 KORTRIJK Tel: 056 21 14 36 e-mail: info@zonneleven.be Bankrekeningnummer: BE 16 9793 6077 9074  ZONNELEVEN vzw
Gezin / man & vrouw (zelfde adres) incl. INF-lidkaarten op naam : € 50,00 per jaar Jongeren vanaf 15 tot en met 17 jaar kunnen desgewenst  gratis een INF-jeugdkaart op hun naam krijgen. Vermeld hiertoe de voornaam van de betrokkene op uw overschrijvingsformulier of contacteer ons secretariaat. Jongeren van 18 tot 25 jaar, mits inwonend en geen inkomen,  b.v. studenten : 1 INF-lidkaart op naam : € 5,00 per jaar Alleenstaande man of vrouw : 1 INF-lidkaart op naam: € 40,00 per jaar Man of  Vrouw, gehuwd of samenwonend,  kunnen in geen geval alleen lid worden
© zonneleven vzw
Zonneleven doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Net als zovele andere organisaties dienen we vanaf 25 mei 2018 te voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR) die de gegevensbescherming van gebruikers in de Europese Economische Ruimte waarborgt. De gegevens die we ontvangen - of reeds eerder ontvingen - (bij inschrijven van uw lidmaatschap) worden bij ons  enkel intern gebruikt met als doel u te blijven informeren over alles wat met naturisme en ons clubleven te maken heeft. Uw gegevens worden steeds onder paswoord op een beveiligde server of in afgesloten burelen bewaard en worden in geen geval doorgegeven aan derden of doorverkocht
Home Naturisme Onze vereniging Activiteiten Wellness Ons terrein Lid worden Contact Vakantie Home Naturisme Onze vereniging Activiteiten Wellness Ons terrein Lid worden Contact Vakantie Zonneleven

Naturistenvereniging